Què fem

Què fem

Tots aquests serveis es complementen amb la distribució i venta de productes artesans i de qualitat sense al·lèrgens, aptes per persones amb aquestes limitacions alimentàries, a través d’un model innovador i ambulant com el food truck Toleràncies

Toleràncies INFORMA

Toleràncies SENSIBILITZA

Toleràncies EDUCA

Toleràncies AL MERCAT

Els nostres serveis

INFORMEM

 

Toleràncies dóna resposta a les dificultats i necessitats que es puguin trobar totes aquelles persones que pateixen algun tipus d’al·lèrgia o intolerància alimentària, tot proporcionant-los la informació, formació i assessorament corresponent. Alhora, també assessora i forma empreses i entitats del sector de la restauració, interessades en conèixer com adequar les seves instal·lacions i oferir un servei i productes aptes per al·lèrgics i intolerants.

SENSIBILITZEM

 

Toleràncies dissenya i gestiona campanyes de sensibilització municipals dirigides a informar a la població, majoritàriament de les zones rurals.
campanya municipal “Al·lèrgicum Solsona” i sensibilització escolar amb el projecte “Toleranyam”.

EDUQUEM

 

Toleràncies forma als diferents sectors potencials (restauració, centres educatius, empreses de càtering, entre d’altres) en temes d’al·lèrgies i intoleràncies alimentàries a través de jornades, xerrades i tallers.
– Curs ECA…
– PATT 2015
– PATT 2016

ESTEM AL MERCAT

 

Food Truck Toleràncies: Venda ambulant de productes artesans lliures d’al·lèrgens als mercats setmanals de les zones rurals (Solsonès, Berguedà, Pallars Sobirà i Jussà i Alt Urgell)
El “Food Truck“ és una tendència culinària sobre rodes, un servei de cuina itinerant mitjançant un camió o furgoneta, on l’espai interior està totalment adaptat a les corresponents normes sanitàries.

Es tracta d’un servei idoni i únic a Catalunya, que permet acostar productes de qualitat, artesans i sense al·lèrgens, a un segment de població que té serioses dificultats per accedir-hi de forma habitual.