Política de privacitat

Política de Privacitat

1. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades recollides com usuari al website de Toleràncies, seran tractades i quedaran incorporades en els fitxers de dades de caràcter personal creat per Toleràncies, i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat d’oferir-li els nostres serveis, així com per informar-lo de les millores del web i gestionar les seves comandes. Toleràncies enviarà informació dels seus productes i activitats, únicament als clients que hagin donat el seu consentiment.

Toleràncies, manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals mencionats al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre i a la L.O.P.D 15799 de 13 de desembre, que garanteix la seguretat de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers que conservaran amb caràcter confidencial, i garanteix que en cap cas seran cedides ni venudes a terceres empreses, ni utilitzades per un altre fi diferent al anteriorment citat, tret de les remissions d’obligat compliment que estipula la llei.

L’usuari és l’únic responsable a causa de la complementació dels formularis amb dades falses, inexactes incompletes o no actualitzades.

L’informem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho mitjançant una comunicació escrita i fotocopia del DNI indicant la referència LOPD al correu electrònic, info@tolerancies.cat; o bé per correu postal a Toleràncies al carrer Sant Agustí, 24 de Solsona.

 

2. SEGURETAT DE LES DADES

L’empresa Toleràncies es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals continguts al fitxer automatitzat d’acord amb la legislació aplicable, així com a conferir un tractament segur en les concessions que, en el seu cas, puguin produir-se.

Les dades de caràcter personal seran tractades amb total confidencialitat, adoptant i implementant tots els mitjans tècnics i mesures oportunes necessàries al nostre abast, en particular les estipulades en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el seu Reglament de Desplegament RD 1720/2007, per a evitar la seva alteració, pèrdua, ús indegut, accés no autoritzat i robament de les dades que l’usuari faciliti per mitjà de la pàgina web.

 

3. ÚS DE COOKIES

En aquesta web de Toleràncies utilitzem cookies per realitzar anàlisis d’ús, de productes i de mesura de la nostra web i millorar els nostres serveis.

Tota la informació recollida a través de les cookies es guarda en un format no personalitzat, el qual no serà revelat fora de l’empresa Toleràncies, ni utilitzada per comunicacions no sol·licitades.

Una cookie és un petit arxiu de text que emmagatzema informació de l’usuari en el navegador de l’ordinador, tableta o qualsevol dispositiu d’aquest mateix, al accedir en quasi qualsevol pàgina web. No és un arxiu executable ni pot propagar ni contenir un virus.

Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip, permetent-nos conèixer quines pàgines troben els nostres usuaris útils i així adaptar-nos a les seves preferències.

Les cookies es guardaran en el disc dur del seu ordinador de forma temporal o fins que vostè les elimini. En qualsevol cas, l’usuari té l’opció de deshabilitar l’ús de cookies en la configuració del seu navegador. No obstant, aquesta opció, no permetrà a l’usuari realitzar compres en la nostra pàgina web.

Per a qualsevol dubte o aclariment, no dubti a dirigir-te a nosaltres al correu electrònic info@tolerancies.cat

 

4. MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

La política de privacitat ha estat actualitzada el mes de juny del 2017

L’empresa Toleràncies es reserva el dret a modificar la seva política de privacitat, en el cas que existeixi un canvi en la legislació vigent, jurisprudencial o per criteris de la pròpia empresa. Si s’introduís algun canvi en la present política parcial o totalment, el nou text es publicarà en la mateixa pàgina web de Toleràncies, sense previ avís. Es recomana a l’usuari del web, clients i tercers que accedeixin periòdicament a aquesta política de privacitat. I en el cas que l’usuari no estigui conforme amb les noves regles i condicions d’ús, haurà de comunicar-ho a Toleràncies a través del correu electrònic info@tolerancies.cat ja que el silenci de l’usuari s’entendrà com acceptació a les noves condicions.

 

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts de la pàgina web, i especialment dissenys, textos, gràfics, logos, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptibles d’utilització industrial i comercial, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual o industrial de Toleràncies o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió a la botiga online de Toleràncies, i no poden ser copiats, modificats, distribuïts, transmesos, reproduïts, publicats, cedits o venuts per l’usuari que accedeixi, perquè estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat Intel·lectual i industrial.

L’usuari només pot visualitzar i carregar per a l′ús personal i no comercial sense fer-ho extensiu a terceres persones o entitats. I queda prohibit que l’usuari dugui a terme alteracions en aquest web que puguin afectar el seu contingut, com ara vincles (o enllaços) i similars.

 

6. NOTIFICACIONS

Totes les notificacions, requeriments i altres comunicacions en relació amb la present política de privacitat i condicions generals d’ús, hauran de realitzar-se per escrit, per correu ordinari, designant com a domicili de Toleràncies el c/Sant Agustí, 24 Solsona; i tenint en compte el domicili de l’usuari que figuri en el formulari de sol·licitud.

L’usuari al fer ús de la botiga on-line es compromet a tenir actualitzades de manera permanent les seves dades personals i de contacte. En el cas que hi hagués algun canvi ho hauria de notificar ràpidament. La falta de comunicació de qualsevol canvi implica que es consideraran vàlides les notificacions efectuades a l’adreça postal i electrònica que consten en el formulari de registre.

 

7. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La present política de privacitat es regeix i interpreta en tots els casos, a la qual se sotmeten expressament les parts, d’acord amb les lleis espanyoles.

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupen, les parts que hi intervenen (Toleràncies i Usuari) acorden que tot litigi, discrepància, qüestió o reclamació resultant de l’execució o interpretació de les presents condicions o relacionat, o d’altres textos que pogués haver-hi al lloc web, es resoldran definitivament mitjançant sotmetiment als Jutjats i Tribunals de Barcelona amb renúncia expressa a qualsevol altre fur o demarcació jurisdiccional que pogués resultar competent.

A les presents condicions se’ls aplicarà també la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Informació i Correu Electrònic.